ورودی های این قطعه سخت افزاری که دارای سرعت 1000Base-LX/LH هستند را می توانید در حالت های MultiMode و SingleMode استفاده کنید و با استاندارد IEEE 802.3z سازگاری دارد. زمانی که شما از ماژول فیبر نوری در حالت SingleMode استفاده می کنید می تواند تا فاصله حداکثر 10 کیلومتر را پشتیبانی کند، در صورتی که دار حالت MultiMode فقط تا فاصله 550 متر را ساپورت می کند. این سری از ماژول فیبر نوری با کابل های پچ کورد که دارای کانکتورهای PC یا UPC هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.