سیستم منبع تغذیه پشتیبان سری PWR-RPS2300 این نوع مبنع تغذیه جهت تامین برق مورد نیاز تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد و می تواند تا 6 دستگاه را پشتیبانی نماید که از این تعداد دستگاه امکان ارائه برق برای حداکثر دو سوئیچ با تعداد 48 پورت بصورت PoE بصورت اضطراری در صورتی که منبع تغذیه اصلی مورد استفاده آنها دچار مشکل گردد امکانپذیر می باشد. این منبع تغذیه قابل نصب در رک می باشد و همچنین دارای امکان گزارش گیری بر روی سیستم و همچنین از راه دور را نیز در اختیار ما میگذارد. زمانی که سری سوئیچ های 3750-E و یا 3560-E به این منبع تغذیه متصل گردد امکانات مدیریتی بیشتری در اختیار ما می باشد.

تجهیزات زیر قابل اتصال به این منبع تغذیه پشتیبان می باشند:

Cisco 2811, 2811 V3PN, 2821, 2821 V3PN, 2851, 2851 V3PN, 3825, 3825 V3PN; Catalyst 2950, 2950C, 2950G, 2950ST, 2950SX, 2950T, 2960, 2960G, 2960S, 3550, 3550 24, 3560, 3560E, 3560V2, 3560X, 3750, 3750E; Catalyst Express 500, 500G