Cisco 7942G IP PHONE سیسکو
گوشی Cisco 7942G طراحی شرکت سیسکو با صفحه مانیتور بزرگ و قابلیت های عالی برای یک ip phone انتخاب مناسبی برای شرکت ها و سازمان های پر ترافیک می باشد .