ترانکینگ از تجهیزات پسیو شبکه به شمار می رود که در واقع برای مرتب کردن و مدیریت کابل ها به کار می رود. یکی از برندهای فعال در زمینه‌ی تولید ترانکینگ شرکت البرز است. برای کارکرد بهتر ترانکینگ البرز باید از یک سری تجهیزات جانبی استفاده کرد که به آن ها، متعلقات ترانکینگ می گویند. یکی از این متعلقات سه راهی است.

سه راهی قطعه ای از تجهیزات پسیو شبکه است و برای مکان هایی کاربرد دارد که سیم ها به سه جهت هدایت می شوند. جنس این قطعه از  PVC و رنگ بدنه آن سفید است