این ترانکینگ دارای کادرهای 2 ماژول، 4 ماژول، 6 ماژول و 8 ماژول است که قابلیت نصب انواع پریزهای شبکه، پریزهای برق و پریزهای تلفن بر روی آن ها وجود دارد. سایز این ماژول ها به ترتیب 45*45، 45*90، 45*135 و 45*180میلی متر است.

ترانکینگ های شرکت البرز دارای اجزا و متعلقات گوناگونی به منظور نصب بر روی بدنه ترانکینگ می باشد. ترانکینگ البرز 50*105 دارای زوایای داخلی، زوایای خارجی، زوایای تخت 90 درجه و سه راهی است که هر کدام از آن ها را باید بصورت جداگانه خریداری کرد. علاوه بر این متعلقات کادر و پایه ماژول در اندازه های مختلف هم توسط شرکت البرز ارائه می شود. زوایا و متعلقات ترانکینگ البرز از نظر شکل دقیقاً مانند ترانکینگ های شرکت فرانسوی لگراند است.