در مواردی به علت فاصله زیاد UPS  و کامپیوتر یا عدم امکان نصب نرم ‏افزار، مدیریت شبکه تمایل به استفاده از کابلهای متداول سریال و USB را ندارد. در این شرایط اتصال UPS به شبکه از طریق دو نوع مبدل Serial To Ethernet و SNMP Adapter  امکان‏پذیر می‏باشد. با کمک این مبدلها می‏توان از طریق شبکه نسبت به “کنترل” و “مانیتورینگ” UPS ها اقدام نمود.