زانوی تخت ترانکینگ 105 در 50 البرز قطعه ای از جنس PVC می باشد که می تواند برای اتصال دو شاخه ترانکینگ مجزا به صورت نود درجه روی دیوار مورد استفاده قرار گیرد تا کانالی به هم پیوسته برای عبور کابلهای یک مجموعه ایجاد نماید. این قطعه از متعلقات جانبی انواع ترانکینگ محسوب می گردد