21,909 تومان

ترانکینگ از تجهیزات پسیو شبکه به شمار می رود که در واقع برای مرتب کردن و مدیریت کابل ها به کار می رود. برای کارکرد بهتر ترانکینگ ها باید از یک سری تجهیزات جانبی استفاده کرد که به آن ها، متعلقات ترانکینگ می گویند. یکی از این متعلقات کادر ماژول است.

کادرماژول قطعه ای از تجهیزات پسیو شبکه است که برای نصب پریز های برق، شبکه و تلفن بر روی درب ترانکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. این کادر به صورت 4 ماژول است که به ازای هر 2 ماژول فضایی معادل 45×45 میلیمتر را اشغال می کند، یعنی 1 پریز استاندارد در آن جای می گیرد. جنس این قطعه از PVC و رنگ بدنه آن سفید است.

50 در انبار

کادر و قاب 4 ماژول (2 خانه) ترانک البرز درب 85 ( 50*105 )
کادر و قاب 4 ماژول (2 خانه) ترانک البرز درب 85 ( 50*105 )

21,909 تومان