ضمن تشکر از شما به خاطر انتخاب هدیش افزار پویا از شما خواهشمندم پیش از ثبت نام مطالب زیر را به دقت مطالعه فرموده، در صورت موافقت شروع به ثبت نام کنید .

پر کردن صفحه اول ثبت نام کافی نبوده و داوطلب می بایست تمامی صفحات لازم را پر کند. لذا به درخواست های با اطلاعات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورتی که پس از استخدام داوطلب توسط شرکت مشخص شود نامبرده در زمان پر کردن فرم استخدامی اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده است، همکاری شرکت با کارمند مورد نظر بلافاصله قطع خواهد شد.

در صورت تأیید در مراحل مختلف استخدام تماس از طرف هدیش افزار پویا صورت خواهد گرفت، در صورت بروز هر گونه سؤال در خصوص مراحل استخدام می توانید با ما در تماس باشید.

درخواست همکاری

مرحله 1 از 2 - مشخصات اصلی

50%
  • تجربيات شغلي:

  • سوابق تحصيلي و آموزشي

  • آدرس محل سكونت